KEUKEN

 

Er zijn verschillende manieren waarop ideeën ontstaan en tot het innovatiehuis komen. Het kunnen grote, kleine en uitgewerkte ideeën zijn. Het is aan de Kwartiermakers van het innovatiehuis om medewerkers op een flexibele en passende manier verder te helpen en hierdoor van een idee naar concept te komen.

 

Foto - 6:4 verhouding

Keuken_310

Stappen in het innovatieproces

 

Reasearch: Verkennen of mogelijk interessante problemen of kansen passen binnen de positionering, strategie en innovatie thema's van Rijnbrink of het werkveld.

Probleemdefinitie: Onderzoeken en verkennen probleem, kans en behoefte van klant, product of dienst.

Idee: Uitwerken van eerste idee en oplossingsrichtingen.

Beoordelen: Check. Lost de innovatie het probleem op?

Prototype: Formuleer een oplosing. Ontwikkelen van concept of proefopstelling. Geeft antwoord op Plan-Do-Check-Act.

Introduceren: De boer op.

Implementeren: In de praktijk tot uitvoering brengen.

Groeien: Verder optimaliseren, uitbouwen en doorontwikkelen.  


Keuken

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...