Basis ligt in samenwerken _295

Basis ligt in samenwerken

Lees verder 

Dit online magazine geeft een doorkijk in hoe de Gelderse Bibliotheken en Rijnbrink samen werken aan een Gelderland waarin iedereen mee kan doen.

Het is onze ambitie dat we er - samen met onze partners - voor zorgen dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft om zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de (digitale) informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn.

 

In iedere gemeente sluiten we aan bij de lokale context, lokale netwerken en lokale behoeften. We werken nauw samen met elkaar, maar ook met overheden, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties.

Basis ligt in samenwerken _296


Basis ligt in samenwerken _297
Jenny Doest

Directeur-bestuurder Rozet

 

‘De maatschappelijke opgaven zijn door de coronacrisis nog veel groter geworden. Door het Gelders model kunnen we verschil maken, op het platteland, in de stad en alles wat daar tussen in zit. We hebben de energie en de lange adem die daar voor nodig is.’

Basis ligt in samenwerken _298
Hetty van de Weg

voorzitter Samenwerkende Gelderse Bibliotheken

‘De kracht van de samenwerking is dat er vanuit ieders eigen rol gezamenlijk gewerkt wordt aan een sterker bibliotheeknetwerk binnen Gelderland. Doen waar je goed in bent, dat werkt!’

Basis ligt in samenwerken _299
Tineke van Ham

Bestuurder Rijnbrink

  

‘Iedere Gelderse Bibliotheek draagt bij aan de lokale opgaven waar ze voor staan. Dat doen ze veelkleurig en creatief. Rijnbrink verbindt en versterkt die inzet. Zo creëren wij een samenspel waarbij de bijdragen van provincie en gemeenten elkaar versterken.’

Bibliotheekwerk Gelderland in 6 cijfers* gevat:

  

195  bibliotheeklocaties in Gelderland
9.192.636 Uitleningen
8.468.228 Fysieke bibliotheekbezoeken
486.815 leden
2050   (individuele) werk-/studieplekken
385    openbare computers

 

Bron: bibliotheekinzicht.nlBasis ligt in samenwerken

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...