HOE PAK JE DAT AAN?


Organisatie-
ontwikkeling


LEES VERDER 

Een robuuste Bibliotheek, die klaar is voor de toekomst. Dat vraagt nogal wat. Grote kans dat dit in jouw Bibliotheek ook allerlei strategische vragen oproept die te maken hebben met organisatieontwikkeling. Hoe zorg je voor een stevige basis, als fundament voor een solide, maar ook wendbare organisatie? Op welke dienstverlening richt je je? Hoe zien de bijbehorende bedrijfsprocessen er dan uit? Hoe zorg je voor een financieel gezonde organisatie, met een prettige werkomgeving en voldoende gekwalificeerd personeel? Ja, de lat ligt vaak hoog. 

Start met een goede analyse

Als het gaat om organisatieontwikkeling is er nooit één succesfactor, maar gaat het om de verbinding en samenhang van allerlei organisatieaspecten in het geheel. Daarom is het belangrijk om een aanpak te starten met een samenhangende analyse op hoe strategie, management, mensen, structuur, processen en middelen verbonden zijn met het ‘dagelijks’ waar (kunnen) maken van de organisatie-belofte. Hoe kan vanuit de organisatie, of team, of individu, dagelijks sturing worden gegeven aan de opgaven waar je als Bibliotheek aan werkt? De vertaling van strategie naar de dagelijkse uitvoering moet continue centraal staan.  


Organisatie Ontwikkeling_523
Hulp nodig?

Organisatieadvies laat zich niet vatten in één standaard werkwijze. Bij Rijnbrink hebben we veel specifieke kennis over en ervaring met organisatieontwikkelingen in Bibliotheken. Leren en ontwikkelen vanuit talenten, zelforganisatie, (persoonlijk) leiderschap, eigenaarschap en co-creatieve werkvormen staan hierbij centraal. We ondersteunen en begeleiden bibliotheken in Gelderland en Overijssel met verschillende trajecten. Denk aan:

  • Aanreiken van nieuwe perspectieven en manieren van organiseren.
  • Samenhangende analyse over veranderbreedte en – diepte.
  • Adviseren over verander- en verbeteraanpakken.
  • Een helder veranderverhaal en communicatie strategie (in- & extern).
  • Inrichten van organisatie-, team, individuele ontwikkelprocessen.
  • Coachen/ begeleiden van mensen op niveau van organisatie – team – individu.

Strategische personeelsplanning_456

sTRATEGISCH BELEIDSPLAN WIJCHEN AFGEROND: SUCCES BOEKEN!

In mei 2020 startten Bibliotheek Wijchen en Rijnbrink met een langlopend samenwerkingstraject om met meer focus vorm te geven aan de motto’s van de Bibliotheek: Meedoen, Meemaken en Inspireren. In het voorjaar van 2021 hebben de samenwerkende partijen een belangrijke mijlpaal bereikt. Het strategisch beleidsplan voor de Bibliotheek Wijchen is afgerond en in een mooi boekje gedrukt: ‘Succes boeken. Verhalen en kennis dichterbij halen én brengen’. Anja Kaashoek, directeur van de Bibliotheek Wijchen, blikt terug op het resultaat en het proces van totstandkoming. 

 

 

LEES MEER Contact

Meer weten over organisatieontwikkeling of strategisch advies? Neem contact op met: […….]

Organisatie Ontwikkeling

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...