WOORD VOORAF

 

De wereld om ons heen verandert continu. Ook in de bibliotheekbranche volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Als Bibliotheek wil je de dienstverlening draaiende houden en vernieuwen. Tegelijkertijd wordt uitvoering geven aan de maatschappelijke opgaven zoals het bevorderen van leesplezier en digitaal burgerschap, het aanpakken van laaggeletterdheid, het realiseren van een IDO en programma’s rondom een leven lang leren.

Wat betekent dit voor alle medewerkers en vrijwilligers die in de Bibliotheek werken? Hoe zorg je ervoor dat zij met plezier hun werk blijven doen en tegelijkertijd meebewegen met alle nieuwe ontwikkelingen? Hoe houd je grip op jouw personeelsplanning? Lukt het om de juiste medewerkers en vrijwilligers aan te trekken?

En om hen te blijven ‘binden en boeien’ aan jouw Bibliotheek?


Medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek zijn het belangrijkste kapitaal. Zíj zorgen voor de uitvoering en dienstverlening van alles wat er gebeurt. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vrijwilligers en hun vitaliteit zijn vandaag de dag daarom onmisbaar. In dit online magazine vind je informatie en tips over verschillende HR-gebieden om hiermee aan de slag te gaan. Heb je vragen over één van deze onderwerpen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag!


Woord vooraf2_548

Woord vooraf

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...