De ervaringen van Gerda en Wilfred

Gerda en Wilfred zijn lang laaggeletterd geweest. Ze hebben de stap gezet om met een taalcoach beter te leren lezen en schrijven. Voor Taal Werkt! vertellen ze over hun ervaringen.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

5/13
Loading ...