Samen verder!

Het programma Taal Werkt! heeft ons mooie inzichten opgeleverd. Wat werkt wel en wat niet, wat is nodig om resultaat te bereiken? Uiteraard waren niet alle 35 lokale en regionale projecten even succesvol als het gaat om het bereiken van veel laaggeletterden. Wat het wel opleverde is het inzicht dat laaggeletterdheid een grote impact heeft op de verschillende leefdomeinen zoals werk, gezondheid, financiën en gezin.

 

Door lokaal samen te werken met de gemeente, onderwijs, welzijns- en zorgorganisaties en werkgevers hebben we hen dat inzicht kunnen verschaffen. En dat is pure winst. Het maakt het zetten van de volgende stappen mogelijk. Haal het uit de taboesfeer, kijk wat iemand echt nodig heeft aan basisvaardigheden om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij. Zoek samen hoe je die behoefte kunt invullen. Het is echt win-win-win, dat is ook wat je terugkrijgt van ex-laaggeletterden, het levert zoveel op.

 

Maar, we zijn er nog lang niet. Het aantal schoolverlaters met een taalachterstand is nog steeds (te) hoog. Veel volwassenen zijn niet voldoende vaardig om zelfstandig en veilig met een computer te werken. En de jongste kinderen leren de taal niet voldoende omdat er thuis niet wordt (voor)gelezen. We zien dat er landelijk veel aandacht is voor het thema basisvaardigheden. Daarin wordt een sterke rol gezien voor de gemeente en de bibliotheken. De provincie Overijssel gaat dit aanjagen en ondersteunen. Dit krijgt vorm in een ambitieus programma dat zich richt op onderwijs en preventie, de arbeidsmarkt en basisvaardigheden algemeen. Deels een vervolg op Taal Werkt!, met een mooie uitbreiding naar preventie en onderwijs. Het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken zal haar aandeel hierin leveren. De opgedane ervaringen vanuit Taal Werkt! worden ingezet in dit nieuwe programma.

 

Samen verder naar een basisvaardig Overijssel!Vooruitblik

12/13
Loading ...