Vier jaar Taal Werkt!

‘Je kunt met beide benen weer vol in het leven staan. Je hoeft je niet te schamen.’

 

Dat zijn de woorden van Wilfred. Hij was laaggeletterd, maar besloot om met een taalcoach beter te leren lezen en schrijven. En dat gaf hem weer zelfvertrouwen. Er ging een wereld voor hem open. Prachtig om te horen! Dát is waar we ons als netwerk voor inzetten. Want iedereen verdient het toch om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving?

 

Een basisvaardig Overijssel

Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we de afgelopen jaren aan een basisvaardig Overijssel. Want als organisatie bereik je dat niet alleen, je hebt elkaar nodig. De kracht zit hem in het netwerk en het leggen en verstevigen van verbindingen. De Provincie Overijssel maakte dit mede mogelijk.

 

Taal Werkt! in vogelvlucht
In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema.

Wordt vervolgd
Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af. Dat wil niet zeggen dat de klus geklaard is. We zijn er nog lang niet. We moeten blijven investeren in het verbeteren van basisvaardigheden en dat wat we samen opgebouwd hebben voortzetten. Ik ben dan ook blij dat er landelijk en provinciaal veel aandacht is voor het thema. In het Bibliotheekconvenant werd nogmaals onderstreept dat laaggeletterdheid écht in gezamenlijkheid aangepakt moet worden. En ook de provincie Overijssel werkt aan een nieuw programma dat zich richt op onderwijs en preventie, de arbeidsmarkt en basisvaardigheden algemeen. Gemeenten, bibliotheken en lokale partners gaan daar een rol in spelen. Wij nemen daar onze opgedane ervaringen vanuit Taal Werkt! bij mee. 

Voorwoord_594

DRS. ASTRID VROLIJK-DEMOOIJ MCM MSc

Voorzitter Netwerk van Overijsselse Bibliotheken Voorwoord

3/13
Loading ...