Lokale projecten

In maar liefst 35 projecten werkten we lokaal én regionaal samen met (lokale) partners om basisvaardigheden van inwoners van Overijssel te verbeteren. Hoe is dat gegaan? Waar liepen projectleiders tegenaan? Welke rol hebben samenwerkingspartners gehad? En hoe gaat het nu verder? Projectleiders van vijf projecten vertellen erover.


Foto - 6:4 verhouding COPY
Deventer | Leefvaardigheden

KonnecteD is het werk- en leerbedrijf in de gemeente Deventer. Het bedrijf wil medewerkers zelfredzamer maken door hun basisvaardigheden te ontwikkelen vanuit hun eigen behoeftes. Ze startten een pilot met als doel om zoveel mogelijk werknemers van KonnecteD aangehaakt te houden bij de veranderende samenleving en alle werknemers te laten zien dat jezelf ontwikkelen leuk is.


Rijssen-Holten | Kinderopvang, onderwijs en de Bibliotheek

Bij de start van het project was het uitgangspunt om BoekStart te integreren in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Op die manier willen we zorgen voor een extra stimulans van de leesontwikkeling en leesopvoeding binnen laagtaalvaardige NT1-gezinnen.

Foto - 6:4 verhouding COPY

Foto - 6:4 verhouding
Enschede | Swoesj

Het project ‘Swoesj’ is een innovatief project om laaggeletterden in Enschede, met name de zeer moeilijk bereikbare groep NT1-ers, te stimuleren om met behulp van een tablet te leren om beter mee te doen aan de samenleving. Met Swoesj in Enschede hebben we in 2021 met zo'n 20 deelnemers een succesvol project gedraaid.


Losser | Digi-TAAL Thuis!

In het project Digi-TAAL Thuis! bieden we een passend ouder-kind programma aan om zo laagtaalvaardige gezinnen te bereiken. We proberen met dit project taalachterstand en laaggeletterdheid te verminderen. Bij Digi-TAAL Thuis! krijgen gezinnen met kinderen in groep 1 of 2 een leen-iPad met daarop diverse apps. 

Foto - 6:4 verhouding

Foto - 6:4 verhouding COPY
Kampen | Een punt hebben

Hoe kun je laaggeletterdheid integraal benaderen op wijkniveau? Deze vraag stond centraal bij de lokale aanpak ‘Een punt hebben’. Bibliotheek Kampen, de gemeente Kampen, WIJZ Welzijn en de instellingen voor kinderopvang en primair onderwijs werkten hier in samen.


Lokale Projecten

6/13
Loading ...