Uit de praktijk


Hoe zorg je voor een goede samenwerking met lokale partners?LEES VERDER 

Als het gaat om de gezinsaanpak is samenwerken met lokale partners cruciaal. Een lastige opgave in de afgelopen coronatijd, zou je wellicht denken. In Bibliotheek Dalfsen zijn er toch mooie stappen gezet. Bertine Westebring (Consulent Jeugd) en Sabine Sijbom (Taalpuntcoördinator) aan het woord.

 

Bertine vertelt: “Eén van de doelstellingen die we onszelf gesteld hadden, is om samenwerking met lokale partners uit te breiden en te verbeteren. Aan de ene kant om de bewustwording rondom het thema laaggeletterdheid te vergroten en aan de andere kant om meer laagtaalvaardige gezinnen te bereiken en te ondersteunen.”

Consultatiebureau

GGD

Bertine: “Met de GGD werkten we al wel samen, maar dat ging dan met name om het uitdelen van bonnen voor de boekstartkoffertjes en af en toe het beantwoorden van een vraag. Afgelopen jaar hebben we echt een samenwerkingsovereenkomst getekend. De bedoeling is dat ik vanaf het najaar (als corona het toelaat) op de consultatiebureaus aanwezig ben, zodat jeugdverpleegkundigen en artsen direct mensen kunnen doorverwijzen.” 

“Daarnaast is er nu ook de mogelijkheid om de boekstartkoffertjes uit te laten delen door de jeugdverpleegkundigen als zij op huisbezoek gaan (in plaats van het uitdelen van een bon voor het koffertje op het consultatiebureau). Dat hebben ze de afgelopen maanden al heel enthousiast gedaan. Ze praten dan ook met de jonge ouders over het belang van lezen en taalontwikkeling en ze krijgen direct een beeld hoe de gezinssituatie is op het gebied van taal.”

Kamperen in de voorleestent met Saam Welzijn

Bertine: “Met welzijnspartner Saam Welzijn (zowel jongeren- als ouderenwerk) hebben we een hele leuke samenwerking opgezet. We hebben een voorleestent aangeschaft, waarmee we in Nieuwleusen, Dalfsen en Lemelerveld iedere week van de zomervakantie één keer de wijk in gaan. Er gaat steeds een medewerker van Saam Welzijn en een vrijwilliger mee. Kinderen kunnen dan met de vrijwilliger lezen of voorgelezen worden, terwijl de medewerker met de ouders in gesprek kan. Dat gesprek hoeft niet over taalontwikkeling te gaan, maar kan heel breed zijn over alle basisvaardigheden.” 


Samenwerken met lokale partners_496

Kinderdagverblijven en scholen

Bertine: “Ook met alle kinderdagverblijven is contact gelegd. Hierdoor zijn er zeven nieuwe locaties die enthousiast zijn om met ons samen te werken om het lezen bij kinderen te stimuleren. We deelden al wel regelmatig informatie en leuke tips met kinderdagverblijven voor bijvoorbeeld in hun nieuwsbrieven, maar we gaan nu voor een meer intensieve samenwerking.” 

Sabine: “Met een paar basisscholen waren er voor de coronaperiode al gesprekken geweest. In de coronatijd konden we bij scholen niet heel veel doen, maar in die eerste periode van thuisonderwijs werd wel heel zichtbaar welke gezinnen het wel en niet goed konden bijbenen. Toen hebben we nog een paar keer contact gehad met de directie van de school om te vragen of we daarin konden ondersteunen. De bibliotheek kan bijvoorbeeld iets betekenen bij de ondersteuning voor ouders bij online informatiebijeenkosmten van het voortgezet onderwijs. Kan iedereen die volgen of is daar ondersteuning bij nodig? Tot nu toe heeft dit nog niet tot concrete acties geleid, maar zo kun je het onderwerp wel steeds bij basisscholen onder de aandacht brengen.”


Samenwerken met lokale partners_499

“We hebben ook contact met een school die naast de Bibliotheek staat. Daar proberen we de verbinding te leggen met de ouders van schoolkinderen door hele concrete zaken aan te bieden. Bijvoorbeeld een workshop over de Schoolapp: hoe installeer je die, hoe werkt dat? Ouders brengen hun kinderen naar school en kunnen direct doorlopen naar de Bibliotheek. Bovendien kun je zo de school ontlasten.”

Samenwerken met lokale partners_500

Tips om een samenwerking op te zetten?

 

Sabine: “Een relatie opbouwen kost tijd. Je wilt vaak te snel. Als je belt, hoeft dat niet altijd direct voor een concrete actie te zijn. Soms levert een gesprek niet meteen iets op, maar later wel. Het kan helpen om regelmatig vrijblijvend informatie toe te sturen. Dat wordt vaak erg gewaardeerd en op die manier kun je ook makkelijker contact onderhouden. Maar het belangrijkste is om met elkaar in gesprek te gaan én te blijven en om te laten zien wat je voor een andere organisatie kunt betekenen.” 


Samenwerken met lokale partners

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...