ALTIJD IETS TE LEREN


ALTIJD IETS TE LEREN


LEES VERDER 

Om goed inzetbaar te zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt en in onze maatschappij is het van belang dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. We stimuleren activiteiten en programma’s waarbij mensen inspiratie en kennis opdoen en aan hun competenties kunnen werken. 

Rijnbrink Campus 

 

Bibliotheken en culturele instellingen dragen bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het succes van deze belangrijke maatschappelijk-educatieve rol valt of staat met goede kennisdeling en medewerkers die zich blijven ontwikkelen. Opleidingscentrum Rijnbrink Campus organiseert bijeenkomsten, biedt verdieping en brengt mensen bij elkaar.

In 2020 is fysiek bij elkaar komen niet (altijd) mogelijk. Maar digitaal wel!

Fysieke bijeenkomsten maken, waar dat kan, plaats voor online bijeenkomsten. Rijnbrink Campus voert daarnaast het beheer voor het landelijke portaal bibliotheekcampus.nl. Daar verdrievoudigt het aanbod in een paar maanden met (gratis) online trainingen en webinars. 

 

RB afbeelding rechts
Kennis verrijken met online trainingen van GoodHabitz 

 

Gratis online trainingen van GoodHabitz voor ruim 6000 medewerkers van openbare bibliotheken, POI’s en landelijke organisaties. Een aanbod van VOB, KB en SPN om de coronatijd goed door te komen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt; maar liefst 4.775 medewerkers maken een account aan en samen studeren ze 14.326 uur!

 

Ina Vrielink, werkzaam bij Bibliotheek Twenterand, heeft al heel wat trainingen afgerond:

 

‘Ik maak dankbaar gebruik van de online trainingen. Inmiddels heb ik er al acht voltooid, waaronder ‘De kunst van het netwerken’ en ‘Online samenwerken’. De training ‘Test jezelf’ gaf inzicht in mijn sterke en zwakke punten en hielp mij bij het maken van de keuzes voor de trainingen. Wat de trainingen mij hebben opgeleverd? Handvatten, tips en meer inzicht in processen.’

Altijd iets te leren_408
Gelderse programmamakers bij de leergang ‘Programmeren in de Bibliotheek’ 

 

Het vergroten van inhoudelijke, creatieve, zakelijke en communicatieve competenties van de programmamaker. Dat is waar de leergang ‘Programmeren in de Bibliotheek’ op is gericht, een mooie samenwerking van Rijnbrink, LUX Nijmegen en programmamaker Evanne Nowak. In februari start een groep enthousiaste Gelderse programmamakers aan de tiendaagse leergang. 

 

Rense Slings van Rozet in Arnhem neemt deel aan de leergang en vertelt:

‘De voornaamste reden voor mijn deelname - het meemaakpodium - zal gebaat zijn bij deze leergang. Het contact met andere bibliotheken in Oost-Nederland zorgt voor nieuwe ideeën en inspiratie. Ik verwacht dat het mij handvatten geeft om hier met een duidelijke visie en koers mee aan de gang te gaan voor Rozet. Aangezien we met meer collega's van Rozet aan deze leergang deelnemen, denk ik dat heel de organisatie zal opfleuren met nieuwe invalshoeken en technieken als het gaat om programmeren in de bieb.’

Inspiratie om te programmeren rondom duurzaamheid en democratie

 

Hoe maak je een goed programma over deze thema’s? Samen met Gelderse en Overijsselse bibliotheken ontwikkelen we de inspiratiegidsen ‘Programmeren rond democratie’ en ‘Programmeren rond duurzaamheid’. Ieder met ruim dertig voorbeelden, gezien in bibliotheken, maar ook in andere culturele en publieke instellingen. Van makkelijk zelf te realiseren tot toegang weten te krijgen tot de juiste partners in de omgeving. En alles daar tussenin. 

Duurzaamheid

 

Duurzaamheid is een maatschappelijk thema waarin een snelle ontwikkeling plaatsvindt, het staat hoog op de agenda van veel gemeenten en provincies. De Bibliotheek kan dit thema op de kaart zetten en vormt een belangrijke schakel om het verhaal over duurzaamheid te vertellen en het zo toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen.

 

 

Klik op het magazine om het te lezen 

Altijd iets te leren_90

Democratie

 

Met de landelijke verkiezingen in het zicht is onze democratie weer in de actualiteit. De aandacht voor burgerschap en manieren om burgers dichterbij (lokale) politiek te brengen wordt steeds groter. De rode draad: we hebben allemaal behoefte aan betrouwbare informatie en plekken voor dialoog en uitwisseling. Juist de Bibliotheek, als huiskamer van stad of dorp, is een geschikte plek om daar samen met burgers invulling aan te geven. Maar hoe en waar begin je?

 

Altijd iets te leren_91
Lezen en praten over boeken, óók online!
 

Lezen is ontzettend fijn, maar je leeservaringen delen met anderen maakt het nóg fijner. Veel fanatieke lezers komen daarom fysiek samen in leesclubs om boeken te bespreken. Met de komst van corona komen de activiteiten van die clubs plotseling tot stilstand. Terwijl lezen en praten over boeken juist nú een heerlijke afleiding en ontspanning kunnen zijn. 

 

Bibliotheken en leesclubs zoeken naar alternatieven. Want hoe doe je dat dan en in welke vorm? Er zijn heel veel online én offline manieren te bedenken. In dit document delen we tips, werkvormen en een mindmap.

 

Een mooi voorbeeld van zo’n alternatief is de ‘online leesclub’ van Bibliotheek Gelderland Zuid. Vijf online bijeenkomsten waarin lezers elkaar en een lokale auteur ontmoeten onder begeleiding van een lokale moderator. Programmamaker Marjolein Hordijk vertelt enthousiast over het project: 

‘Door de enthousiaste reacties van alle partijen - auteurs, lezers én moderatoren - willen we deze nieuwe vorm van leesclubs graag embedden in onze bestaande programmering voor kinderen, jongeren en volwassenen. Omdat we ontmoeting én geletterdheid stimuleren, hebben we hier volgens mij goud mee in handen.’

Aan de slag voor een betere wereld

Sustainable Development Goals (SDG’s) in de Bibliotheek

 
RB afbeelding rechts COPY

Grote antiracisme demonstraties, de #metoo-beweging, het klimaatdebat, corona en volksmigraties over de hele wereld. Er is een hoop gaande, en het treft ons allemaal in meer of mindere mate. In 2015 formuleerden de Verenigde Naties zeventien Global Goals for Sustainable Development. Deze doelen vormen een ontwikkelingsagenda tot 2030, waarin door concrete projecten de wereld duurzamer, rechtvaardiger en gelijker wordt. 

 

De Bibliotheek - van nature een organisatie van kennisdeling, maar inmiddels veel meer dan dat - stelt haar huiskamer open om de Sustainable Development Goals te realiseren. Hoe neem je als Bibliotheek stelling in deze bewegingen? Hoe maak je de SDG's dragelijk? En hoe voer je ze uit?

 

Bibliotheek Utrecht, Midden-Brabant, Deventer, Kampen, Rivierenland en Wijchen en Stichting SETUP en Rijnbrink slaan de handen ineen en ontwikkelen een methodiek die iedere Bibliotheek in Nederland, groot of klein, kan inzetten op het gebied van SDG’s. 

 

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten.

 

Altijd iets te leren

5/9
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...