IEDEREEN DOET MEE


IEDEREEN DOET MEE


LEES VERDER 

Elke burger verdient het om mee te kunnen doen in de maatschappij. Elk op zijn of haar eigen manier. Dit vraagt om basisvaardigheden (taal en digitaal) en begrijpen wat je moet weten. De Bibliotheek helpt om informatie te begrijpen en biedt een helpende hand om te leren. En wij ondersteunen de bibliotheken daarbij.

Digitale inclusie
 

De snel veranderende wereld is niet voor iedereen goed bij te houden. Het vraagt om een stevige basis in digitale vaardigheden. Veel mensen hebben moeite met deze digitale taal. Daarom werken we samen met vele partners en de overheid met als doel iedere burger een goede digitale basis te bieden. Bibliotheken werken met twaalf publieke dienstverleners samen om burgers dicht bij huis te helpen omgaan met de digitale overheid. Dit doen zij door het aanbieden van steeds meer cursussen digivaardigheden en met het Informatiepunt Digitale Overheid. De Bibliotheek kiest zelf wanneer ze in 2020 of 2021 start.

'De samenwerking met je stakeholders kun je online ook versterken’ 

-  Mieke de Vette van Bibliotheek Achterhoekse Poort

De bibliotheken in Gelderland en Overijssel bevinden zich dan ook in verschillende fases. Waar de één zich voorbereidt op de opening van het Informatiepunt en online trainingen volgt, stapt de ander over naar een telefonisch spreekuur omdat fysiek afspreken op dat moment niet meer mogelijk is vanwege de coronamaatregelen.


Klik om het artikel over de online bijeenkomst IDO voor gemeenten door Bibliotheek Achterhoekse Poort te lezen 

RB afbeelding rechts
Bibliotheek en Techniek
 

Techniek heeft een steeds groter effect op ons leven. Denk hierbij niet alleen aan robotisering en het programmeren, maar ook aan het bedienen van apparaten die we dagelijks gebruiken. Om hier mee om te kunnen (blijven) gaan zijn er vaardigheden vereist. Hoe kunnen we als bibliotheken bijdragen aan grip op deze techniek, als grip voor iedereen wat anders betekent? In deze film laten verschillende bibliotheken zien hoe zij hier invulling aan geven. De film is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel, Vereniging Netwerk van Overijsselse Bibliotheken en Rijnbrink.


‘Je ziet dat er zoveel technologische ontwikkelingen zijn, dat techniek eigenlijk een basisvaardigheid van de toekomst is.’ 

-  Astrid Vrolijk, directeur Stadkamer Zwolle

Bibliotheek & Integratie - Webinar taalcoaching op afstand

 
Bibliotheken en Taalhuizen ondersteunen inwoners bij het leren van de basisvaardigheden. De coronacrisis creëert uitdagingen om de taalcoaching en taalcafés (het non-formele onderwijs) goed vorm te geven. Juist kwetsbare doelgroepen zijn nu moeilijker te bereiken en te begeleiden. Dat geldt zeker ook voor nieuwkomers.

Samen met de Stichting Het Begint met Taal organiseren we de online bijeenkomst ‘Taalcoaching op afstand’ voor Overijsselse en Gelderse Bibliotheken. Daar delen we mooie creatieve oplossingen, initiatieven en praktijkvoorbeelden. Op die manier kunnen we op korte én lange termijn taalcoaching aan nieuwkomers zo goed mogelijk invullen.

 

Certificering van Taalhuizen

 
Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit van de Taalhuizen is daarom van groot belang. En daar helpen we graag bij! Digitaalhuis Wageningen is als tweede taalhuis in Nederland gecertificeerd door de organisatie CBCT. ‘De certificering van Digitaalhuis Wageningen was een hele klus, maar ik had het niet willen missen’, vertelt Liz Spit. ‘Het heeft zowel de organisatie als mij persoonlijk veel opgeleverd. Als organisatie weten we nu beter wat onze concrete verbeterpunten zijn en als professional heb ik er ook veel van geleerd.’

 

Klik om het hele verhaal te lezen 

Samen maken we Gelderland Geletterd!
 

In Gelderland werken we samen aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Door het samenbrengen van kennis, oplossingen en ervaringen via het centrale Kennisplatform Gelderland Geletterd krijgen professionals de kennis en instrumenten aangereikt om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Kijk op gelderlandgeletterd.nu om te lezen wat de opbrengst is van wat we samen doen. Het Kennisplatform Gelderland Geletterd is onderdeel van het Gelders plan van aanpak ‘Bibliotheken en Laaggeletterdheid’. Dit plan is opgesteld in samenwerking tussen de Provincie Gelderland, het Gelders Bibliotheek Netwerk, Stichting Lezen en Schrijven en Rijnbrink.

 

Neem een kijkje op www.gelderlandgeletterd.nu 

Iedereen doet mee_415

Iedereen doet mee_400

Conferentie Taal Werkt!

 

De Gasfabriek in Deventer is op 7 februari 2020 het decor van de conferentie Taal Werkt! Ruim honderd mensen die allemaal een bijdrage (willen) leveren aan een basisvaardig Overijssel komen samen. Acteurs van Hetsen & Visschers zorgen voor een aftrap met impact, dagvoorzitter Willem Gunneman zingt de sterren van de hemel en Linda van Egmond-Walraven zet de groep in beweging door na te denken over succesvol samenwerken. De 18-minuten man sluit af met stof tot nadenken.

 

Bekijk de aftermovie 

 

Iedereen doet mee

4/9
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...