ROBUUSTE ORGANISATIE


WERKEN AAN EEN ROBUUSTE ORGANISATIE


LEES VERDER 

De wereld om ons heen verandert continu. Trends en ontwikkelingen vragen om andere manieren van werken. Om organisaties goed te ondersteunen kijken we continu wat er beter, slimmer en anders kan. Binnen Rijnbrink zelf, maar ook als het gaat om de diensten die we leveren aan bibliotheken en andere organisaties.

Nieuw pand Collectie & Logistiek


Aan de tijd dat we vanuit Arnhem en Nijverdal werkten komt in 2020 een eind. In juli levert de aannemer het nieuwe pand Collectie & Logistiek aan de Hunneperkade in Deventer op. Er volgt een periode waarin hard gewerkt wordt om het casco pand te veranderen in een gesmeerd opererende expeditie. Kasten worden verhuisd en opnieuw ingericht en transportroutes geoptimaliseerd. Vanaf september vinden alle logistieke werkzaamheden en transporten vanuit Deventer plaats. Naast bibliotheekcollecties beheren we vanuit het nieuwe pand ook de bladmuziekcollectie van Musidesk. 

Na jarenlang vanuit twee locaties gewerkt te hebben kunnen medewerkers elkaar nu dagelijks in Deventer treffen. En dat doet goed!

Bekijk het filmpje van de nieuwbouw 


Bedrijfsvoering_409
Goed werkgeverschap 
 

Hoe handel je als werkgever bij ziekte? Hoe faciliteer je thuiswerken? Hoe werk je efficiënt online samen? Als gevolg van corona verandert er veel op HR-vlak. Rijnbrink is niet alleen werkgever van medewerkers bij Rijnbrink, maar ook van medewerkers bij bibliotheken. Team HRM van Rijnbrink helpt leidinggevenden, teams en thuiswerkers van bibliotheken en culturele instellingen door regelmatig antwoorden op de meest gestelde vragen rondom corona te publiceren. Daarnaast verschijnt er een reeks Tips voor Thuiswerken om deze periode effectief door te komen. Maar er is meer. We begeleiden bibliotheken bij vraagstukken rondom organisatieontwikkeling, bij strategische personeelsplanning. Bovendien helpen we het eigenaarschap en zelf-organiserend vermogen te versterken. Personeelsprocessen worden steeds meer gedigitaliseerd, zodat werkgevers en medewerkers ontzorgd worden.

Bedrijfsvoering_410
@Work in 2020
 

@work vervult 21 vacatures voor bibliotheken. Voor de flexpool was het een bijzonder jaar. Veel bibliotheken waren langere periode gesloten, of werkten met een afhaalservice. Samen werkten de @work-medewerkers 29.611 uur. De ene keer ter vervanging, de andere keer op projectbasis of op interimbasis. 

Impactanalyse tool - inzicht in de financiële effecten van corona voor bibliotheken
 

Bibliotheken moeten hun deuren in 2020 meerdere keren sluiten als gevolg van coronamaatregelen. Er leven veel financiële vragen: Wat zijn de financiële effecten die de sluiting met zich meebrengt? Wat zijn de risico’s op korte en langere termijn?

Om daar een antwoord op te geven ontwikkelen we de impactanalyse tool, samen met een aantal Gelderse bibliotheken. De tool geeft handvatten om te berekenen of de Bibliotheek in aanmerking komt voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ook kan de Bibliotheek een risico inventarisatie doen voor korte en langere termijn. Bovendien is de tool bruikbaar bij besprekingen over subsidievraagstukken met bijvoorbeeld de gemeente of andere subsidieverstrekkers.

Bedrijfsvoering_411
Bedrijfsvoering_429
Innovatiehuis - ruimte voor vernieuwing

 

Onze passie is om mensen zichzelf te laten ontwikkelen. En wat je preekt moet je zelf ook doen. We willen graag vandaag starten met het werken aan de oplossingen van morgen en overmorgen. Alle medewerkers dragen daar hun steentje aan bij en de gezamenlijke inspanningen moeten een stevig bouwwerk vormen.

We starten daarom het ‘Innovatiehuis’. Een plek waar we innovatie versnellen, met als doel onze dienstverlening te vernieuwen. Een plek waar we ideeën aanjagen, zodat ze misschien wel kunnen uitgroeien tot volwaardige netwerkinnovaties. Medewerkers krijgen de ruimte om te innoveren, in tijd en soms ook in geld. Een klein onderzoek of een goed idee kan zo maar het ei van Columbus blijken!

Contentkalender - overzicht in een roerig jaar

 

Hoe houd je als communicatiemedewerker overzicht in een jaar met veel veranderingen? Van communicatie over de maatregelen tegen het coronavirus tot de nieuwe diensten die ontstaan zoals de digitale voorleestas, de app CoronaMelder en de Thuisbieb? 

Met de contentkalender krijgen marketing- en communicatiemedewerkers grip op het vele beschikbare materiaal. Het bespaart tijd van het zelf schrijven van teksten of het vinden van afbeeldingen. Handig dus!

Transport - boek als basis
 

In de basis zorgen de Gelderse en Overijsselse Bibliotheken en Rijnbrink ervoor dat de leden toegang hebben tot een zo groot mogelijke collectie boeken. Efficiënt leenverkeer tussen de bibliotheken zorgt ervoor dat leden gebruik kunnen maken van de collectie van het hele Gelderse en Overijsselse netwerk en niet alleen van de media die beschikbaar zijn in de eigen bibliotheekvestiging. 

 

Bekijk het filmpje waarin de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken en Rijnbrink laten zien hoe we dat doen in de provincie Gelderland! 


Bedrijfsvoering_410 COPY
Overal boeken!
 

Boeken ophalen bij de kapper, bij de drogist of in de supermarkt? Het kan! In 2020 is deze aflevermethode onder de aandacht gebracht en wordt, voorlopig, kosteloos beschikbaar gesteld aan de bibliotheken in Overijssel. Inmiddels kunnen leden van negen bibliotheekstichtingen hun boeken ophalen op een andere plek dan in de Bibliotheek. En daar wordt goed gebruik van gemaakt in een jaar waarin bibliotheken beperkter open zijn.  

De virtuele Bibliotheek

 

In 2020 kunnen bibliotheken hun fysieke diensten plotseling niet voortzetten. Hoe verbind je de fysieke Bibliotheek met de digitale wereld? We helpen bibliotheken daarbij en zetten vol in op digitale innovatie. Zo geven we de virtuele Bibliotheek verder vorm, zodat de bezoekers nog beter bediend worden en hun digitale ervaring naadloos bij de fysieke Bibliotheek.

 

Bedrijfsvoering

8/9
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...