Jeugd & onderwijsLeesbevordering en digitale geletterdheid

De bibliotheek is een makersplaats: een plek waar gemaakt, geleerd, ontdekt en gedeeld wordt. Een plek waar je 21ste-eeuwse en culturele vaardigheden opdoet. Binnen de dienstverlening voor Jeugd en Onderwijs staan leesbevordering en digitale geletterdheid centraal. Wij helpen kinderen en ouders hun weg te vinden in het brede aanbod van boeken. Daarnaast ondersteunen wij professionals in de kinderopvang en het onderwijs om leesbevordering en digitale geletterdheid zinvol in te zetten in hun werk. Hierdoor wordt het inlevingsvermogen van kinderen gestimuleerd en hun fantasie geprikkeld.  

 

Door de maatregelen tegen de coronapandemie moesten we onze dienstverlening aanpassen.  

 

Op www.bibliotheeksalland.nl/jeugdonline plaatsen we voortdurend tips. Alles wat je hier vindt, kan je gratis online gebruiken. Handig voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers om als digitaal lesmateriaal te gebruiken, maar natuurlijk ook voor ouders die tips zoeken voor leesplezier met hun kinderen. Dit aanbod ontstond als online alternatief voor alles wat we vanwege corona tijdelijk niet konden doen. Inmiddels hoort Jeugd Online bij ons vaste aanbod.  

Met de activiteitenreeks Bieb, Bits & Bots laat Bibliotheek Salland kinderen (en hun ouders) tweewekelijks kennismaken met gamen, coderen, robotica en allerlei andere digitale snufjes. In 2020 kwamen er bijna 115 bezoekers op de bijeenkomsten in Raalte en Ommen.

0-6 jaar

 

 • Voorlezen, het kon wanneer het mocht: voorleesuurtjes in het voor- en najaar in de bieb, en een voorleesworkshop voor ouders in Wijhe.
 • Tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari heeft de Ommense wethouder Ko Scheele plaatsgenomen in de grote voorleesstoel in de bieb in Ommen.
 • Buiten kon en mocht meer dan binnen. In Luttenberg hielden we prachtige voorleessessies in het amfitheater in het bos, samen met ’t Lommerrijk.
 • Online voorlezen kent heel wat haken en ogen. Ondersteuning bij het voorlezen was er wel, via de Digitale Voorleestas.
 • Het Mamacafé in Raalte ging twee keer digitaal.
 • Besprekingen met samenwerkingspartners konden dankzij videovergaderen veelal doorgaan. Met de partners in de kinderopvang is onderzocht hoe we de samenwerking kunnen verstevigen. Kinderopvangorganisatie KOOS hebben wij geadviseerd bij de aanschaf van heel veel nieuwe boeken en de inzet van boeken tijdens de zomervakantie!
6-12 jaar

6-12 jaar

Op de meeste basisscholen in ons werkgebied verzorgen wij een aanbod in de vorm van de Bibliotheek op school (16 van de 17 scholen in Raalte, 8 van de 10 scholen in Olst-Wijhe), de ruilcollectie (6 van de 17 scholen in Ommen) en Klassikaal ruilen (8 van de 17 scholen in Ommen). Ook de samenwerking met het basisonderwijs zag er vanaf maart 2020 ineens heel anders uit.

 

 • Vóór de lockdown en na de zomer konden onze leesconsulenten in de klas werkvormen leesbevordering en digitale geletterdheid doen. In het najaar werkten zij op een paar scholen via een videoverbinding of vooraf opgenomen video’s.
 • Schrijversbezoeken op scholen: Erik van Os, Jozua Douglas, Vivian Den Hollander, Arend Van Dam, Manon Sikkel. Arend van Dam is ook nog digitaal in de klas geweest.
 • Het lespakket Schrijver in beeld was een succes. Groepen kregen vijf video’s van een bekende kinderboekenschrijver, met een rondleiding door de werkkamer van de schrijver, een stuk voorlezen en groepsopdrachten.
 • De Voorleeswedstrijden zijn live doorgegaan.
 • Als zwakke lezers in de zomervakantie niet of nauwelijks lezen, vallen ze gemakkelijk één of twee leesniveaus terug. Met Vakantielezen doen we iets tegen die zomerdip: elke dag een kwartiertje lezen. Met inachtneming van de coronamaatregelen ontvingen we leerlingen uit groep 3 en 4 van drie scholen uit Raalte, Olst en Ommen in de bibliotheek om boeken voor de zomervakantie uit te zoeken.
 • Basisschoolleerkrachten volgden in januari een bijscholingsbijeenkomst over poëzie, met gastspreker kinderboekenauteur Erik van Os.
 • In oktober organiseerden we twee lokale digitale bijeenkomsten, waarin leescoördinatoren kennismaakten met (nieuwe) leesbevorderingsprojecten en werkvormen.
 • Verder hebben we bijna 140 projectcollecties, 117 kratten wisselcollectie en 66 leesbevorderingsprojecten op de scholen geleverd. We hebben bijna 3.000 nieuwe boeken voor de schoolbibliotheken aangeschaft en zijn er maar liefst 51.000 boeken gelezen via de schoolbibliotheken.

                                                                                                      HET JAAR VAN FEMKE

Jeugd en onderwijs

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...