Voorwoord

Foto 731 x 380 - uploaden minimaal 1500 pixels breed

‘De fusie’ was een jaar lang hét sleutelwoord als we vooruitkeken naar 2020. De Bibliotheek Salland en de Bibliotheek Ommen zijn op 1 januari 2020 samengegaan in één nieuwe stichting. Als gebruiker van de Bibliotheek heeft u daar niet zoveel van gemerkt, omdat we al veel met elkaar samenwerkten. Door de fusie zijn we groter en daarmee minder kwetsbaar. Ook kunnen we ons meer specialiseren. Dat laatste is belangrijk, omdat het bibliotheekwerk zich steeds meer verbreedt en andere kennis en vaardigheden van ons vraagt. Zo hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd in de samenwerking met de kinderopvang om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Dan is het fijn om mensen in huis te hebben die veel ervaring met en kennis van de kinderopvang en de doelgroep 0-4 jaar hebben.

 

Op een fusie bereid je je netjes voor. De corona-pandemie overviel iedereen in 2020. Op 16 maart moesten de deuren van de bibliotheken dicht, 11 mei mochten ze weer onder voorwaarden open. Maand na maand veranderden de regels, tot we op 5 november weer helemaal moesten sluiten. Ik ben er trots op hoe flexibel we met al deze veranderingen zijn omgegaan en hoe we steeds weer alternatieve dienstverlening hebben geboden. In een tijd waarin weinig mag en mogelijk is, is toegang tot lezen des te belangrijker. Ik ben blij dat we op een enkele week na deze toegang hebben kunnen blijven bieden. Ondanks dat we maanden gesloten zijn geweest, hebben we dit jaar maar een derde minder uitgeleend dan vorig jaar. Daarnaast hebben het aanbod en gebruik van de digitale bibliotheek een vlucht genomen. Het gebruik van e-books en luisterboeken is landelijk met 44 % toegenomen.

 

Maar niet alleen voor de uitleen hebben we in 2020 alternatieven ontwikkeld. We zijn cursussen online gaan aanbieden, bieden hulp bij vragen over het gebruik van e-diensten, hebben een nieuwe webpagina met tips voor professionals, ouders en jeugd om lezen te bevorderen. Meer hierover vindt u terug in dit jaarverslag.

 

Toch hopen we natuurlijk allemaal op betere tijden. We willen u gewoon weer mogen ontvangen. Dat u weer zelf uw boeken komt uitzoeken, komt leren, uzelf informeren en andere mensen ontmoeten in de Bibliotheek. Wel nemen we straks mee wat we de afgelopen periode geleerd hebben. Want er kan zoveel meer online dan we ooit hadden kunnen denken, en onder de streep is dat een verrijking. Hoe dan ook blijven we hoog inzetten op het ondersteunen van mensen om digitaal vaardig te worden of te blijven. Als we iets geleerd hebben van het afgelopen jaar is dat digitale vaardigheden onontbeerlijk zijn.

 

Frederique Westera,

directeur-bestuurder Bibliotheek Salland

Voorwoord

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...