HET WÉRKELIJKE ONTWIKKELVRAAGSTUK


Leren en ontwikkelenLEES VERDER 


Leren en ontwikkelen is van vitaal belang voor bibliotheken en haar medewerkers en vrijwilligers. De opgaven en ontwikkelingen in de bibliotheekbranche zijn uitdagend en vragen regelmatig om nieuwe kennis en vaardigheden. Om steeds weer een adequaat antwoord te kunnen geven op de voortdurend veranderende vragen en eisen uit de omgeving is het een voorwaarde dat het management en de medewerkers continu blijven leren en ontwikkelen.

Maar hoe geef je hier nu goed handen en voeten aan in jouw organisatie? Vaak wordt er invulling gegeven aan het ‘Leren & Ontwikkelen’ door het aanbieden van een training of cursus die gericht is op het versterken van bepaalde vaardigheden van een medewerker. Er is niets mis met een persoonlijke aanpak, maar het doet meestal geen recht aan de complexiteit van een ontwikkelvraagstuk binnen een organisatie. Je bereikt meer met een strategische aanpak van het thema ‘Leren & Ontwikkelen’ door het een prominente plek binnen het HR programma te geven.

Leren en Ontwikkelen_522
Strategische aanpak

Elke aanpak begint bij gedegen inzicht in of analyse van de huidige situatie en het werkelijke ontwikkelvraagstuk. Het analyseschema kan hierbij helpen (klik om te openen).

 

KLIK VOOR HET ANALYSCHEMA 


 

Het schema bestaat uit twee keer twee velden:

  • Aan de onderzijde wordt ingezoomd op de motivatie en competenties van medewerker(s).
  • Aan de bovenzijde wordt stilgestaan bij de context van een ontwikkelvraagstuk.

 

Want hoe maak je de juiste keuzes voor leerinterventies gericht op de competenties van medewerkers (linksonder) als je eigenlijk niet helder hebt welke koers je wilt varen (linksboven)? En hoe faciliteer je in tijd en geld (rechtsboven), zodat medewerkers werkelijk de ruimte krijgen om te werken aan ontwikkeling? Mag je verwachten dat de medewerker intrinsiek gemotiveerd is (rechtsonder) om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken? De antwoorden op deze vragen zijn bepalend voor de keuzes die je maakt. Door een vraagstuk op deze wijze eens binnenstebuiten te keren, ontstaan er nieuwe inzichten en meer samenhang.

Meer weten?

Wil je meer weten over het gebruik van dit schema en hoe je komt tot een meer strategische aanpak? Er is een werkwijze beschreven in het ‘Werkboek Strategisch leren en ontwikkelen’. Deze en andere tips en hulpmiddelen vind je in de bieb-to-bieb groep ‘leidinggevenden in Overijssel en Gelderland’. 

Leren en Ontwikkelen_519

RIJNBRINK CAMPUS & BIBLIOTHEEK CAMPUS

 

Via Rijnbrink Campus vind je een overzicht van allerlei trainingen, workshops, bijeenkomsten, e-learnings en webinars op allerlei gebieden die Rijnbrink aanbiedt of organiseert voor bibliotheken en culturele organisaties in Gelderland en Overijssel. Het aanbod is zeer gevarieerd: van een webinar over pensioen tot een workshop over privacyregels, van een werktraject gezinsaanpak tot een expertsessie over verzekeringen. Daarnaast vind je op deze plek ook een link naar het aanbod op www.bibliotheekcampus.nl. Dit is het landelijke aanbod van trainingen, e-learnings en webinars.

Contact

Heb je vragen of wil je een keer sparren over de ontwikkelopgave rondom Leren & Ontwikkelen binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met campus@rijnbrink.nl.

Leren en Ontwikkelen

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...