ZORG VOOR GOED BELEID


Werken met vrijwilligers


LEES VERDER 

Vrijwilligers spelen een onmisbare rol in bibliotheken. Medewerkers en vrijwilligers werken dagelijks samen aan de maatschappelijke opgaven en transitie van bibliotheken. Voldoende en goed gekwalificeerde vrijwilligers zijn een belangrijke voorwaarde voor een robuuste en vitale Bibliotheek. Hoe maak je jouw bibliotheek nog aantrekkelijker voor vrijwilligers?

 

In veel bibliotheken wordt de inzet van vrijwilligers als steeds waardevoller gezien. Vrijwilligers zijn bovendien de beste lokale ambassadeurs voor de Bibliotheek die je je kunt wensen. Maar om alles rondom het werken met vrijwilligers goed te organiseren, vraagt om prioritering en tijd en geld. De slag naar een strategische visie op vrijwilligers en een doorvertaling daarvan naar de uitvoering ontbreekt bij de meeste bibliotheken. Er is vaak een fragiel samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers, gekenmerkt door ad hoc acties, een onduidelijke rol- en taakverdeling en regelmatig onuitgesproken weerstand bij beroepskrachten.

Hulp of advies nodig?

Rijnbrink is partner voor bibliotheken als het gaat om ‘werken met vrijwilligers’, waardoor een duurzame basis voor medewerkers én vrijwilligers wordt gelegd. Het streven is om bibliotheekorganisaties en vrijwilligers wederzijds op elkaar te laten bouwen, zodat meerwaarde ontstaat voor de organisatie en zodat vrijwilligers zich met plezier inzetten, zich gewaardeerd en serieus genomen voelen.

 

Rijnbrink heeft een inhoudelijk verbindende rol in het provinciale en landelijke netwerk en stimuleert dialogen over bijvoorbeeld ‘grenzen van vrijwilligers’, en ‘coördineren van vrijwilligers’. We werken op dit vlak samen met actieve bibliotheken in een BiebtoBieb groep. Hier ontstaan dwarsverbanden tussen bibliotheken op gedeelde vraagstukken, komt zicht op collectieve ontwikkelpunten en zo kunnen ontwikkelingen versneld en versterkt worden.

Werken met vrijwilligers_521

RIJNBRINK IS PARTNER VOOR BIBLIOTHEKEN IN HET WERKEN MET VRIJWILLIGERS DOOR:

 

  • Strategische agendering
  • Advisering/ begeleiding van visievorming op vrijwilligers en uitlijning van strategie tot uitvoering
  • Doorontwikkeling (collectieve) vragen vanuit meerdere bibliotheken. Denk aan opleidingen, pilot trajecten (zoals NOV certificering), START pakket vrijwilligers
  • Kennisdeling- en ontwikkeling (via themabijeenkomsten, intervisiemomenten en BiebtoBieb) provinciaal en landelijk
Is jullie vrijwillige inzet goed geregeld?

Het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de NOV (Nederlandse Organisatie van Vrijwilligersorganisaties) reikt via een (zelf)evaluatiemethode een waardevol proces aan voor bibliotheken om het organiseren van vrijwillige inzet onder de loep te nemen. Rijnbrink start een NOV-pilot met de Overijsselse Bibliotheek Stadkamer (Zwolle). Wil jouw Bibliotheek ook een verbeterslag maken in het werken met vrijwilligers? Neem dan contact op met Rijnbrink over procesbegeleiding en advies.

 

Contact

Wil je meer informatie over vrijwilligersbeleid? Neem dan contact op met Marjolein Laninga.

Werken met vrijwilligers

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...