EEN STAPPENPLAN


Strategische personeelsplanning


LEES VERDER 

Strategische Personeelsplanning (SPP) gaat over de optimale personeelsbezetting voor jouw Bibliotheek nu én in de toekomst. Het is een middel om (toekomstige) knelpunten in beeld te brengen en tijdig te kunnen sturen op wat er nodig is.

Hoe ziet het personeelsbestand van jouw Bibliotheek er op dit moment uit? Gaan er de komende jaren veel medewerkers met pensioen? Welke plekken zijn dan kwetsbaar? En waar is de komende jaren juist meer inzet nodig? Strategische Personeelsplanning geeft handvatten om de ontwikkelingen van de organisatie en de ontwikkeling van medewerkers duidelijker op elkaar af te stemmen. Door regelmatig stil te staan en met elkaar na te denken over wat voor inzet er nodig is, kun je hier tijdig actie op ondernemen. En kun je bovendien ook preventief aan de slag gaan!

Stappenplan Strategische Personeelsplanning

Hoe kom je tot een gedegen Strategische Personeelsplanning? Dit stappenplan geeft houvast!
Klik op de stappen voor een toelichting.

Stappenplan afb


Stappenplan afb COPY


Stappenplan afb COPY


Stappenplan afb COPY


Stappenplan afb COPY COPY


Stappenplan afb COPY COPY


Stappenplan afb COPY COPY


Stappenplan afb COPY COPY


In de praktijk

Stap 6 uit het stappenplan Strategische Personeelsplanning blijkt vaak lastig om uit te voeren. Hoe reken je door wat de gewenste dienstverlening nodig heeft aan (kwantitatieve) personeelsformatie? Bij Graafschap Bibliotheken pakten ze dat zorgvuldig aan. Directeur – bestuurder Jacqueline Roelofs deelt ter inspiratie graag een aantal ‘rekenregels’ die zij gebruikt hebben.

Een paar belangrijke punten daarbij:

  • Deze rekenregels zijn een houvast en geven richting aan het aantal uren per week. Je kunt op die manier een globale berekening en begroting van de uren maken.  
  • Deze rekenregels zijn een indicatie als het product of de dienstverlening al staat. Op het moment dat een bepaalde dienst of product nog opgestart moet worden, kost het meer tijd.
  • Daarnaast zijn de uren in deze tabel de netto uren. Dus zonder tijd voor overleggen, scholing, vakantie, ziekte, administratie etc. Om de omzetting te maken naar bruto uren moet je er dus nog een x aantal uren bij op tellen. Globale richtlijn is om hiervoor 20 % van de tijd bij op te tellen.
Strategische personeelsplanning_456

Jacqueline Roelofs:

"Belangrijk om te realiseren is dat de keuzes die je maakt in de dienstverlening die je wilt bieden en de doelen die je daarbij stelt, leidend zijn voor het bepalen van de formatie. Je kunt bij de dienstverlening in de publieksservice in een bibliotheekvestiging bijvoorbeeld hele verschillende keuzes maken. Wat zijn bemande en onbemande uren? Wordt er met vrijwilligers gewerkt? Hoe is de back-up voor vrijwilligers geregeld? Of werk je als vrijwilliger altijd samen met een betaalde kracht? Wil je daarnaast een klantenservice met telefonische en/of online bereikbaarheid voor klanten? Wat is selfservice en wat niet?”Contact

Meer weten over strategische personeelsplanning of strategisch advies? Neem contact op met Iris Bakhuis of Albert Oevering.

Strategische personeelsplanning

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...