HOE PAK JE DAT AAN?


Organisatie-
ontwikkeling


LEES VERDER 

Een robuuste Bibliotheek, die klaar is voor de toekomst. Dat vraagt nogal wat. Grote kans dat dit in jouw Bibliotheek ook allerlei strategische vragen oproept die te maken hebben met organisatieontwikkeling. Hoe zorg je voor een stevige basis, als fundament voor een solide, maar ook wendbare organisatie? Op welke dienstverlening richt je je? Hoe zien de bijbehorende bedrijfsprocessen er dan uit? Hoe zorg je voor een financieel gezonde organisatie, met een prettige werkomgeving en voldoende gekwalificeerd personeel? Ja, de lat ligt vaak hoog. 

Start met een goede analyse

Als het gaat om organisatieontwikkeling is er nooit één succesfactor, maar gaat het om de verbinding en samenhang van allerlei organisatieaspecten in het geheel. Daarom is het belangrijk om een aanpak te starten met een samenhangende analyse op hoe strategie, management, mensen, structuur, processen en middelen verbonden zijn met het ‘dagelijks’ waar (kunnen) maken van de organisatie-belofte. Hoe kan vanuit de organisatie, of team, of individu, dagelijks sturing worden gegeven aan de opgaven waar je als Bibliotheek aan werkt? De vertaling van strategie naar de dagelijkse uitvoering moet continu centraal staan.  


Organisatie Ontwikkeling_523
Hulp nodig?

Organisatieadvies laat zich niet vatten in één standaard werkwijze. Bij Rijnbrink hebben we veel specifieke kennis over en ervaring met veranderopgaven in bibliotheken. Leren en ontwikkelen vanuit talenten, zelforganisatie, (persoonlijk) leiderschap, eigenaarschap en co-creatieve werkvormen staan hierbij centraal. We ondersteunen en begeleiden bibliotheken in Gelderland en Overijssel met verschillende trajecten. Denk aan:

  • Aanreiken van nieuwe perspectieven en manieren van organiseren.
  • Samenhangende analyse over veranderbreedte en – diepte.
  • Adviseren over verander- en verbeteraanpakken.
  • Een helder veranderverhaal en communicatie strategie (in- & extern).
  • Inrichten van organisatie-, team, individuele ontwikkelprocessen.
  • Coachen/ begeleiden van mensen op niveau van organisatie – team – individu.

Contact

Meer weten over organisatieontwikkeling of strategisch advies? Neem contact op met Iris Bakhuis of Marjolein Laninga.

Organisatieontwikkeling

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...