Samen meer werk maken van laaggeletterdheid


Begin oktober ondertekenden vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies en gemeenten, de KB nationale bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Trots was ik, toen ik hier namens de SPN mijn handtekening onder zette. Eén van de thema’s die in het convenant genoemd wordt is het voorkomen van laaggeletterdheid en het vergroten van het leesplezier. Bekende onderwerpen. Wat is er dan nieuw aan dit convenant vraag je je misschien af?

 

Met het convenant onderstrepen we eigenlijk nogmaals dat het probleem van laaggeletterdheid écht in gezamenlijkheid aangepakt moet worden. Het probleem is namelijk groot. Met regelmaat komt dit ook in het nieuws. Ondanks alle inspanningen van veel partijen, gaat het nog steeds niet goed met de leesvaardigheid van kinderen. Er zijn nog steeds kinderen die de basisschool verlaten met een taalachterstand. Dat percentage neemt nog verder toe op het voortgezet onderwijs en bij het MBO. Dat is zorgelijk. Dit was dan ook een belangrijke reden om het convenant op te stellen. We spreken daarin onder andere af dat we in het hele land nog meer werk maken van het bestrijden én voorkomen van laaggeletterdheid. We gaan samen op pad om nog meer middelen te verkrijgen.

'Een kind moet echt optimaal ondersteund worden om goed te leren lezen. Hierdoor neemt de kans om zich goed te kunnen ontwikkelen toe. Dat gun ik ieder kind.'

- Tineke van Ham

Foto Tineke

Voor iedereen

De afspraken uit het convenant treffen bijna iedere inwoner van Nederland. Als je laaggeletterdheid alleen maar bestrijdt, dweil je met de kraan open. Het voorkomen ervan is daarom erg belangrijk. Daarom richten we ons door middel van het leesoffensief op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, én op (aanstaande) leerkrachten. Naast laaggeletterdheid ligt de focus in het convenant op het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, oftewel ‘een leven lang leren’. Daarbij richten we ons op iedere inwoner van Nederland. Soms zijn dat mensen met een bepaalde achterstand, maar voor iedereen geldt dat er steeds nieuwe vaardigheden nodig zijn om goed mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving.

 

Van convenant naar praktijk

Het ondertekende convenant is een goed begin. Maar het is natuurlijk belangrijk dat de afspraken daaruit verder uitgewerkt worden en een plek krijgen in het beleid en de plannen van de verschillende organisaties. Daarom stellen we in de komende vier maanden een netwerkagenda op. De inbreng van bibliotheken, POI’s en KB wordt daarin meegenomen. De KB, VOB en SPN voeren op dat proces samen de regie. Niet voor niets is het bibliotheekconvenant bekrachtigd met de slogan: Samen houden wij woord! Dus dat gaan we zeker doen.

 

Tineke van Ham

Bestuurder Rijnbrink

Voorzitter Stichting Samenwerkende POI’s Nederland

 

Bibliotheekconvenant

6/12
Loading ...