Sociale Kwaliteit

De provincie Overijssel werkt al meerdere jaren aan een omvangrijk programma genaamd Sociale Kwaliteit. Met dat programma ondersteunt de provincie projecten waardoor mensen vitaler worden, zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven en waarbij ‘noaberschap’ centraal staat. De aanpak is ongebruikelijk. Het gesprek met partijen staat namelijk centraal. Iedereen is welkom om zijn of haar plan of idee te delen, of het nu gemeenten, maatschappelijke instellingen en stichtingen, verenigingen, sociale ondernemers of burgers zijn. Niet alleen met geld, maar juist ook met kennis en een netwerk helpt de provincie de vaak stevig lokaal verankerde ideeën naar een hoger plan te tillen.


Lees verder 

Taal Werkt! versus Sociale Kwaliteit


Wat is dan de link met Taal Werkt!? Het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken en Rijnbrink hebben samen met de programmamanager van de provincie een werkwijze ontwikkeld die specifiek gericht is op laaggeletterdheid in combinatie met Sociale Kwaliteit.

Een uitdaging bij de ondersteuning van laaggeletterden is het vinden van deze mensen. En eenmaal gevonden, wil dat nog niet zeggen dat iemand daadwerkelijk aan de slag wil met zijn of haar ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden. De cruciale factor is dus het bereiken van de laaggeletterde én hem of haar verleiden met een passend aanbod om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Door Taal Werkt! te verbinden aan het programma Sociale Kwaliteit willen we deze (bestaande) sociale initiatieven in Overijssel koppelen aan het lokale aanbod in de aanpak van laaggeletterdheid. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een cursus Klik & Tik bij een vrouwenvereniging of een presentatie over digitale vaardigheden bij een voetbalclub of buurthuis.

‘Meedoen’ is hierbij het sleutelwoord. De focus ligt niet op laaggeletterdheid maar op de intrinsieke motivatie van de laaggeletterde om zich te ontwikkelen en om mee te kunnen doen in de samenleving.

Sociale Kwaliteit, initiatieven gezocht!

 

Ken jij een initiatief in Overijssel dat haar project of activiteit kan combineren met de aanpak van laaggeletterdheid? Of heb je zelf een goed idee om mensen beter te kunnen laten meedoen in de samenleving? Laat het ons weten! Dan gaan we in gesprek en kijken we of we daar bij kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven of impulsen op het gebied van digitalisering, gezondheid, sport en bewegen, maar ook aan thema’s als eenzaamheid en vergrijzing. Iedereen kan een aanvraag doen. Van belang is wel dat in de uitvoering een lokale verbinding is met het Taalhuis of de Bibliotheek. Heb jij een idee of suggestie? Neem contact op met Paul Hulman van Rijnbrink.

Sociale Kwaliteit

10/12
Loading ...