Vanuit de provincie

Gedeputeerde Roy de Witte op pad met taalambassadeur Erica Companje


In september wordt ieder jaar tijdens de landelijke Week van Lezen en Schrijven aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. In Overijssel zijn meer dan 100.000 mensen laaggeletterd. Gedeputeerde van de provincie Overijssel Roy de Witte ging daarom in de Week van Lezen en Schrijven een dag op pad met taalambassadeur Erica Companje. Want: ‘Taalvaardig zijn en mee kunnen doen in onze samenleving is van groot belang’, aldus Roy de Witte. 

Erica kon tot haar 50ste slecht lezen en schrijven, maar besloot haar probleem aan te pakken. Nu is ze een inspirerende taalambassadeur voor anderen. Samen met Roy de Witte ging ze naar Bibliotheek Enschede voor de bijeenkomst ‘Officiële brieven: snap je ze nog?’ 

Bekijk het filmpje van dit bezoek  Even voorstellen: de nieuwe Regisseur Bibliotheken van de provincie Overijssel 


Ineke van Balen werkt al enkele jaren bij de provincie Overijssel op het gebied van Cultuureducatie en Cultuurparticipatie.
Sinds 1 oktober is zij de nieuwe ‘Regisseur Bibliotheken’. Ze stelt zich graag voor!

 

Provincie Overijssel_109
 • Klik hier om verder te lezen 

  Wat houdt de rol van ‘Regisseur Bibliotheken’ precies in?
  Ineke van Balen: ‘Vanuit deze rol houd ik me bezig met de ontwikkeling en innovatie van bibliotheken in Overijssel. Bibliotheken zijn niet weg te denken in onze maatschappij. Ze verbinden zich steeds meer met andere initiatieven. Ik richt me op thema’s als laaggeletterdheid, beeldeducatie en techniektaal en kijk hoe we daarin nieuwe stappen kunnen zetten en met elkaar kunnen samenwerken.’  

  ‘De Bibliotheek speelt een belangrijke rol in het leggen van verbindingen en bij het informeren van inwoners. De Bibliotheek is een ontmoetingsplek waar iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst, ontmoeting en debat. Dit is ook op die manier vastgelegd in de provinciale cultuurnota.’

  Zijn er concrete onderwerpen waar je je op richt?
  ‘Mijn ambitie in dit werk is tweeledig. Naast werken aan thema’s als digitale vaardigheden en laaggeletterdheid, zie ik ook een rol weggelegd om mee te denken hoe we de bibliotheken in Overijssel nog relevanter kunnen maken. Er zijn voorbeelden van sterke en veelzijdige bibliotheken, waar je niet alleen naar binnen loopt om informatie op te halen, maar waar je ook een kop koffie kunt drinken en even langs het gemeentelijk loket gaat.’  

  ‘Het zou heel mooi zijn als iedere Bibliotheek in Overijssel nog meer een eigen profiel krijgt, die past bij de lokale omgeving. Voor de ene Bibliotheek kan dat een cultureel profiel zijn, door samen te werken met een theater. En voor de andere Bibliotheek in een dorp verderop kan dat een ‘sociaal’ profiel zijn, als je daar terecht kunt voor bijvoorbeeld hulp bij opvoedingsvraagstukken.’


Vanuit de provincie

4/12
Loading ...