WOORD VOORAF Welke trends zijn relevant voor bibliotheken en aangrenzende culturele- en maatschappelijke instellingen? En wat zijn de gevolgen van corona op deze trends? In 2018 presenteerde Rijnbrink de eerste trendcurve voor bibliotheken en aanpalende instellingen. Toen met veel enthousiasme ontvangen en door vele instellingen gebruikt. Destijds gaven we aan dat het goed zou zijn om elke twee à drie jaar deze curve te updaten. Dat hebben we gedaan! 

 

Met een flink aantal werksessies met enthousiaste collega’s binnen en buiten Rijnbrink is afgelopen periode gebrainstormd over de meest relevante trends. Honderden geeltjes kwamen er aan te pas. Na een intensieve selectie presenteren we nu weer 28 trends. Sommige trends konden blijven staan en werden opgeschoven in de curve, maar we introduceren ook nieuwe trends. De coronacrisis heeft ook op deze curve flink invloed gehad. En natuurlijk: wie het terug brengt tot 28 trends is niet volledig. Maar we denken dat we de meest relevante zeker aanstippen. 


Rijnbrink ondersteunt bibliotheken en aangrenzende instellingen in het sociale en culturele domein en wordt met regelmaat gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van beleid. Rijnbrink is hierin netwerk- en stelselpartner: we opereren in verschillende netwerken waar we beleid op elkaar afstemmen en samen implementeren. Het delen van trends en ontwikkelingen binnen deze ketens is daarom bijzonder waardevol. Kijken we met dezelfde bril naar de toekomst? Weten we waar we samen op moeten anticiperen en wie waar moet investeren? 

Je leest het in de Rijnbrink Trendcurve 2021!

Vragen?

 

Heb je vragen of heb je interesse in een werksessie om te kijken hoe deze trends omgezet kunnen worden naar het beleid van jouw organisatie? Neem contact met ons op, we helpen je graag!


Animatie_181

Bestuurder Rijnbrink


Woord vooraf

Klik op het menu voor de inhoud.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...