OVER DE TRENDCURVE


Wanneer moet je nou wat doen met een trend? Dat is inderdaad een interessante vraag. Want wie te vroeg iets met een trend doet, heeft een goede kans te investeren in iets dat niet tot wasdom komt. Wie te laat investeert in een trend, kan de boot missen en daarmee de continuïteit van de eigen organisatie in gevaar brengen.

In de regel kun je stellen dat in de fase van ontstaan en reactie de trends vooral nog vragen om experimenten en pilots. Trends die in de overwinningsfase of wasdomfase komen vragen steeds vaker om grootschalige implementatie en definitieve diensten. Wie nog experimenten moet uitvoeren als iets al tot volle wasdom is, is te laat en wie een grootschalige implementatie doet als iets nog in de ontstaansfase is, riskeert dat hij of zij op het verkeerde paard wedt. Tegelijkertijd kun je zeggen dat de bedragen die in innovatie omgaan in de beginfase relatief klein zullen zijn en dat de grootste kosten in de implementatiefase zitten. Dan moet in den brede een slag gemaakt worden.


Trendcurve1_194

Over de trendcurve

Klik op het menu voor de inhoud.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...